My prices

The prices are structured to reflect the value and quality I offer. 
-

The pricing structure includes various types of massages and session lengths, so you can choose the best option for yourself. I'd be happy to provide you with more information about prices and possible packages. Your comfort and satisfaction are my top priorities. 

Service Price List 

Maderotherapy

60 minutes

1 100,-

Sports Massage 

60 minutes/90 minutes

1 100/1 800,- Kč

Back and Neck Massage 

60 minuteses

980,-

Sports Massage for Lower Extremities 

30 minutes/60 minutes

599/1 100,- Kč

Upper Extremity Massage 

30 minutes

499,-

Abdominal and Chest Massage 

30 minutes

499,- Kč

Package - Maderotherapy

9 Procedures + 1 Free 

9 800,- Kč

Package - Sports Massage

9 Procedures (60 minutes) + 1 Free 

9 200,- Kč


I also offer the option of in-home massages. This flexible option includes a slight additional fee, which covers not only the massage itself but also the expenses associated with transporting the necessary equipment. This way, you can fully enjoy the relaxing massage experience in the comfort of your own home.

Additional fee for a massage in your home environment 

Available only in Prague and the surrounding area. 

299,- Kč

Transportation fee (1 km) round trip 

Price per 1 km 

15,- Kč

What does each massage include? 
-

Different types of massages offer various combinations of techniques and approaches aimed at relieving tension, improving circulation, and promoting an overall sense of well-being. Typical elements that may be included in various massages include muscle group care, pain relief, muscle stretching, pressure points, or reflexology to stimulate energy flows.
-
Some massages may involve the use of scented oils or essential oils to enhance relaxation and aromatherapeutic effects. Regardless of the specific type of massage, the main goal is to provide clients with physical and psychological relief and support their overall health and well-being.

1. Maderotherapy

Maderotherapy is a special type of massage that utilizes wooden massage tools of various shapes and sizes to achieve therapeutic and relaxation effects. The name 'maderotherapy' comes from Spanish, where 'madero' means wood, and 'terapia' means therapy. This method combines ancient massage techniques with the use of modern tools made from different types of wood, often involving hardwoods like bamboo, beech, or juniper.

During maderotherapy, a masseur or therapist uses these wooden tools to perform various massage movements and techniques on the client's body. Each tool has a specific shape and size, allowing for targeted stimulation of different muscle groups and tissues. This massage method has several advantages:

 1. Lymphatic Drainage: Wooden tools can help stimulate the lymphatic system and promote the removal of toxic substances from the body.

  Blood Circulation Stimulation: Maderotherapy can increase tissue and muscle circulation, contributing to better nutrient and oxygen supply to cells.

  Body Contouring: Thanks to the various shapes of the tools, a therapist can work on body contouring, reduce cellulite, and improve skin tone.

  Relief of Muscle Tension: Massage movements performed with wooden tools can help release muscle tension and improve joint mobility.

  Relaxation and Rest: In addition to its therapeutic benefits, maderotherapy can also have a relaxing effect and help clients unwind from stress.

Before starting maderotherapy, it's important to keep in mind the individual needs of the client and customize massage techniques according to their condition and preferences. It's also advisable to seek a qualified masseur or therapist who has experience with this specific method and works with high-quality wooden tools.

2. Sportovní masáž

Sportovní masáž je zvláštní druh masáže, který je navržený s ohledem na potřeby sportovců a aktivních jednotlivců. Tato metoda masáže se zaměřuje na přípravu a péči o tělo před a po sportovním výkonu, aby se zlepšila fyzická kondice, zotavení a celkový výkon. Sportovní masáž se často provádí kvalifikovanými maséry nebo terapeuty, kteří mají hluboké znalosti anatomie a fyzických nároků různých sportů.

Během sportovní masáže se využívají specifické techniky, které se liší od běžných relaxačních masáží. Masér používá různé hmaty, jako jsou hlazení, hnětení, tření a tlakování, aby ovlivnil různé tkáně a svaly v těle sportovce. Hlavní cíle sportovní masáže zahrnují:

 1. Příprava na výkon: Před sportovním výkonem se sportovní masáž používá k prokrvení svalů, zvýšení flexibility a uvolnění svalového napětí. To může pomoci minimalizovat riziko zranění a optimalizovat sportovní výkon.

 2. Zlepšení průtoků: Sportovní masáž může podpořit lepší průtok krve a lymfy, což znamená lepší dodávku kyslíku a živin do svalů a rychlejší odstranění odpadních látek.

 3. Zotavení po výkonu: Po sportovním výkonu masáž pomáhá uvolnit svalové napětí, snížit svalovou únavu a urychlit proces regenerace tkání.

 4. Prevence zranění: Pravidelná sportovní masáž může přispět k prevenci přetížení svalů a vazů a minimalizovat riziko opakovaných zranění.

 5. Odvádění toxických látek: Sportovní masáž podporuje odvodnění a odplavování toxinů z těla, což může snížit riziko svalových křečí a zlepšit celkový stav.

Je důležité, aby sportovní masáž byla prováděna odborně, aby se maximalizovaly její přínosy a minimalizovaly potenciální rizika. Masér by měl být obeznámen s konkrétními potřebami sportovce, jeho tréninkovými plány a cíli, aby mohl masáž přizpůsobit.

3. Masáž zad a krční páteře

Sportovní masáž zad a krční páteře je specializovanou formou masáže zaměřenou na uvolnění a zlepšení stavu svalů a tkání v této oblasti. Tato masážní technika je velmi prospěšná pro osoby tréninkově aktivní, sportovce a ty, kdo trpí napětím nebo bolestí v zádech a krku z důvodu sedavého životního stylu nebo intenzivní fyzické aktivity.

Během sportovní masáže zad a krční páteře se masér zaměřuje na specifické svaly, klouby a tkáně, které jsou často vystaveny přetížení, zkrácení nebo ztuhnutí. Zde je několik klíčových prvků, které tato masáž může zahrnovat:

 1. Zahřátí a uvolnění: Masér začíná jemnými pohyby, které pomáhají zahřát svaly a připravit je na hlubší masážní techniky. Tyto pohyby mohou zahrnovat hlazení, klepání nebo lehké tření.

 2. Hlazení a hnětení: Masér používá různé hmaty, jako je hnětení a hlazení, na svaly zad a krku. Tím se uvolňuje svalové napětí, zlepšuje průtok krve a uvolňují se ztuhlé oblasti.

 3. Tlakování a tření: Přechází se k hlubším technikám, jako je tlakování a tření, které cíleně pracují na uvolnění uzlů a napětí v svalové tkáni.

 4. Protahování a manipulace: Masér může provádět jemné protahování a manipulace kloubů, což pomáhá zvýšit pohyblivost a uvolnit omezení v oblasti zád a krční páteře.

 5. Trigger point terapie: Tato technika zahrnuje identifikaci a masáž tzv. trigger pointů, což jsou bolestivé uzly ve svalové tkáni, které mohou způsobovat ozařující bolest do jiných částí těla.

Cílem sportovní masáže zad a krční páteře je nejen uvolnit svaly a snížit bolest, ale také zlepšit celkovou držení těla, pohybový rozsah a pružnost. Pro sportovce je to zvláště důležité, protože udržení optimálního stavu zád a krku může přispět k lepšímu sportovnímu výkonu a minimalizaci rizika zranění. Před započetím této masáže je vhodné konzultovat s odborníkem, jako je masér nebo fyzioterapeut, aby se zohlednily individuální potřeby a případné zdravotní omezení.

4. Sportovní masáž dolních končetin

Sportovní masáž dolních končetin je specifickým druhem masáže zaměřeným na uvolnění a zlepšení stavu svalů, kloubů a tkání v oblasti nohou a dolních končetin. Tato masážní technika je mimořádně prospěšná pro sportovce, kteří zatěžují nohy během svého tréninku a soutěží, a také pro jednotlivce trpící bolestí, napětím nebo únavou nohou.

Následující body vysvětlují klíčové prvky sportovní masáže dolních končetin:

 1. Příprava a zahřátí: Masér začíná jemnými hmaty, jako jsou hlazení a lehké tření, aby zahřál a uvolnil svaly nohou. Tím se připraví tkáně na hlubší masážní techniky.

 2. Hnětení a válcování: Masér využívá hnětení a válcování hmaty, aby pracoval na svalových skupinách. Tím se uvolňuje napětí, zlepšuje průtok krve a urychluje odstranění toxinů z tkání.

 3. Tlakování a masážní techniky: Kromě hnětení se používá tlakování a masážní techniky, které cíleně pracují na svalových uzlech a napětí. To může zahrnovat techniky jako trigger point terapie.

 4. Manipulace kloubů: Masér může provádět jemné protahování a manipulace kloubů dolních končetin, což zvyšuje pohyblivost a uvolňuje omezení.

 5. Lymfatická drenáž: Tato technika pomáhá odvádět přebytečnou tekutinu a toxiny z oblasti dolních končetin, což může snížit otoky a pocit těžkosti.

 6. Uvolnění svalové únavy: Po náročném sportovním výkonu může sportovní masáž dolních končetin pomoci uvolnit svalovou únavu a podpořit rychlejší zotavení.

Cílem sportovní masáže dolních končetin je optimalizovat průtok krve, uvolnit svalové napětí, zlepšit pohyblivost a podpořit rychlejší regeneraci. Je důležité, aby masáž prováděl zkušený masér, který rozumí anatomii nohou a zná specifické potřeby klienta. Před započetím sportovní masáže je také vhodné konzultovat případné zdravotní problémy nebo omezení se zdravotním odborníkem.

5. Masáž horních končetin

Masáž horních končetin je terapeutický proces zaměřený na uvolnění a zlepšení stavu svalů, kloubů a tkání v oblasti paží, ramen a rukou. Tato forma masáže je užitečná pro lidi, kteří tráví hodně času prací na počítači, sportovce využívající ruce při tréninku, a vlastně pro kohokoli, kdo chce zmírnit napětí nebo bolest v této oblasti.

Níže uvádím klíčové prvky sportovní masáže horních končetin:

 1. Příprava a zahřátí: Masáž začíná lehkými a jemnými hmaty, jako jsou hlazení a tření, které pomáhají zahřát a uvolnit svaly a tkáně v této oblasti.

 2. Hnětení a tlačení: Masér používá hmaty hnětení a tlačení na svaly a tkáně paží a ramen. Tím se uvolňuje napětí a zlepšuje průtok krve, což může snížit únavu a zvýšit pohyblivost.

 3. Masáž trigger pointů: Masér může identifikovat a masírovat tzv. trigger pointy, což jsou bolestivé uzly ve svalové tkáni. Tím se uvolňuje bolest a napětí.

 4. Protahování a manipulace kloubů: Podobně jako u dolních končetin, masér může provádět jemné protahování a manipulace kloubů v horních končetinách, aby zlepšil pružnost a pohyblivost.

 5. Lymfatická drenáž: Podobně jako u dolních končetin, masáž může zahrnovat techniky lymfatické drenáže, což pomáhá odvodit přebytečnou tekutinu a toxiny.

Cílem masáže horních končetin je uvolnit svalové napětí, zlepšit průtok krve a lymfy, a tím podpořit zotavení a pohyblivost. Masáž této oblasti může také pomoci zmírnit bolesti spojené s napětím v krku a ramenou, které mohou být způsobeny dlouhodobým sedavým postojem nebo opakujícími se pohyby.

Jako vždy je důležité mít kvalifikovaného maséra nebo terapeuta, který bude respektovat vaše individuální potřeby a zdravotní situaci. Před zahájením masáže je vhodné konzultovat případné zdravotní problémy nebo omezení se zdravotním odborníkem.

6. Masáž břicha a hrudníku

Sportovní masáž břicha a hrudníku je speciální masážní technika zaměřená na uvolnění a zlepšení stavu svalů a tkání v oblasti břicha a hrudníku. Tato forma masáže je obvykle prováděna maséry nebo terapeuty, kteří jsou obeznámeni s anatomickými a fyziologickými aspekty těchto oblastí.

Zde jsou klíčové aspekty sportovní masáže břicha a hrudníku:

 1. Relaxace a uvolnění: Masér používá jemné hmaty, jako je hlazení a lehké tření, k uvolnění svalů v břiše a hrudníku. Tím se podporuje relaxace a odstranění napětí.

 2. Hnětení a tlačení: Používají se techniky hnětení a tlačení na svaly břicha a hrudníku. To může pomoci zlepšit průtok krve, zmírnit svalové napětí a zvýšit pohyblivost.

 3. Masáž bránice a hrudního koše: Masér může cíleně pracovat na bránici a hrudním koši, což může pomoci zvýšit pružnost a pohyblivost těchto struktur.

 4. Dechová asistence: Během masáže břicha a hrudníku může masér pracovat s klientem na zlepšení dechového vzoru. Správný dech je důležitý pro celkovou pohodu a výkon.

 5. Stimulace životních orgánů: Některé masážní techniky mohou stimulovat životní orgány v břiše, což může pozitivně ovlivnit trávicí systém a celkovou vitalitu.

 6. Uvolnění napětí v hrudníku: Zvláště u sportovců, kteří provádějí opakované pohyby rukou (např. plavci), může sportovní masáž hrudníku pomoci uvolnit napětí a zvýšit rozsah pohybu.

Tato masáž může být užitečná pro sportovce i běžné jednotlivce, kteří chtějí zlepšit pružnost, relaxovat svaly a zlepšit celkovou pohodu v oblasti břicha a hrudníku. Je důležité mít na paměti, že břišní oblast obsahuje životně důležité orgány, a proto by masáž měla být prováděna odborně a opatrně. Před započetím masáže je dobré konzultovat své zdravotní potřeby s kvalifikovaným terapeutem.

8. Balíček - Maderoterapie (9 procedur + 1 ZDARMA)

Nepromeškejte tuto nabídku - 9 procedur maderoterapie + 1 procedura ZDARMA. Je to váš krok k návratu k přírodním kořenům a zdravému životnímu stylu. Rezervujte si svůj čas pro revitalizaci už dnes! 

Získejte návrat k harmonii těla a mysli a dopřejte si zážitek, který obnoví vaše smysly. Bez ohledu na to, zda jste zarytý milovník přírody nebo jen toužíte po hlubokém odpočinku, naše procedury jsou navrženy tak, aby vám přinesly uvolnění a harmonii. 

V ceně balíčku není zahrnut příplatek za masáž v domácím prostředí ani poplatek za případné ujeté kilometry. 

7. Baliček - Sportovní masáž (9 procedur + 1 ZDARMA)

Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku - 9 procedur sportovní masáže po 60 minutách + 1 procedura zcela ZDARMA. Je to váš krok k optimálnímu zdraví a životnímu výkonu. Zarezervujte si své místo ve světě odpočinku ještě dnes!

Začněte cestu k osvěžení a revitalizaci díky našemu balíčku - Sportovní masáž. Vstupte do zóny relaxace a nechte naše masérské tajemství posílit vaši energii a snížit stres. Ať jste profesionální sportovec nebo milovník pohybu, naše masáže jsou uzpůsobeny vašim individuálním potřebám, aby každá procedura byla zážitkem plným výhod a odpočinku.

V ceně balíčku není zahrnut příplatek za masáž v domácím prostředí ani poplatek za případné ujeté kilometry.